Team

Dutch Coalition on Disability and Development is een netwerkorganisatie met een lichte organisatiestructuur.

DCDD-coördinatoren

The coordinators prepare and implement the annual work plans and strategies of DCDD, with input from  DCDD’s participants. They maintain and develop connection with external stakeholders, facilitate communication among the network’s participants and report to the Board.

Bestuur DCDD

Het bestuur van DCDD bestaat uit vertegenwoordigers van de deelnemers en is verantwoordelijk voor strategie en beleid van DCDD, alsmede voor het aansturen van de coördinatoren. Het bestuur komt elke twee maanden bijeen en heeft een roulerend voorzitterschap. Twee keer per jaar adviseren de deelnemers van DCDD het bestuur over beleid en strategie.