Meeting with Family Power at the MoFA

Op 24 mei kwamen Family Power, Wilde Ganzen, Better Care Netwerk Nederland (BCNN), Dutch Coalition on Disability and Development (DCDD), , Partin, Radboud Universiteit en SOS Kinderdorpen samen op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Er is een grote behoefte aan professionalisering van de jeugd- en kindzorg wereldwijd waarbinnen het kind centraal staat. Aan goede zorg voor kinderen, bij voorkeur in hun eigen familie en als dat niet lukt in een alternatieve familie of een (tijdelijke) instelling. Een veilige en liefdevolle plek waar zij hun talenten kunnen ontwikkelen. Onderzoek wijst uit dat het particulier initiatief een belangrijke speler is binnen deze wereldwijde transitie. Het particulier initiatief was dan ook in volle kracht vertegenwoordigd. En dat is maar al te belangrijk!

Er werd gedeeld over mooie initiatieven zoals het Mutual Learning Program van Family Power en Wilde Ganzen en de toolkits van het Better Care Network Nederland. Ook werd de mogelijke samenwerking met ambassades op dit thema, en de zorgen over het onderdeel weeshuistoerisme binnen de reisadviezen van Buitenlandse Zaken benoemd. Daarnaast werd duidelijk dat er langzaam een beweging in gang is gezet om de transitie naar ‘ieder kind een thuis’ te versterken. Er is veel aandacht voor de beweging van onderop. Niet alleen particuliere initiatieven dragen bij aan de transitie naar kwalitatieve zorg voor kinderen binnen familie en gemeenschap, we werken ook toe naar dit bewustzijn bij donoren.

Bovenal kwam unaniem naar voren dat er behoefte is om de kennis en samenwerking te verdiepen en verder te verbreden tot de hele sector van internationale samenwerking die zich inzet voor kinderen in een kwetsbare positie, waaronder kinderen met een handicap. Die samenwerking heeft een eerste vorm gekregen binnen het idee van de Denktank. Viermaandelijks zal de groep (in breder verband waar de uitnodigingen momenteel voor lopen) seminars organiseren om te spreken over nieuwe ontwikkelingen, uitdagingen, kansen, wetgeving, standaarden, richtlijnen, goede praktijk voorbeelden en meer. Een fantastische ontwikkeling waar Wilde Ganzen het voortouw in neemt en waar we ontzettend naar uitkijken! In september staat de volgende bijeenkomst gepland bij Wilde Ganzen in Amersfoort.

DCDD deelnemers Kidscare Kenia, Friendship Foundation, SOFT tulip en Wilde Ganzen zijn betrokken bij Family Power. Lees hier meer over dit initiatief hier.

Vergelijkbare berichten