Father holding his two kids

Wereldwijd leven er minstens zes miljoen kinderen in residentiële zorginstellingen, waaronder weeshuizen. En dat terwijl er inmiddels 300 overtuigende studies zijn die wijzen op de negatieve effecten van het opgroeien buiten familieverband en deze kinderen vaak helemaal geen wees zijn. Onderzoek wijst uit dat Particulieren Initiatieven (PI’s) en hun lokale partners – met de beste bedoelingen – een belangrijke rol vervullen in het huidige bestaan van weeshuizen en andere instituties voor kinderen. Maar het kan ook anders!

Office room with 10 people who are having a meeting.
Source: Family Power, 2021

In Family Power hebben 9 Nederlandse PI’s en hun lokale partners in vier continenten, de handen in één geslagen om te laten zien hoe kwetsbare kinderen kunnen opgroeien in een veilige, zorgzame en permanente familie. Eind september organiseerde Family Power op het kantoor van Wilde Ganzen een bijeenkomst voor haar netwerkpartners. Family Power, Wilde Ganzen, Better Care Network Netherlands, Dutch Coalition on Disability and Development, Partin, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Radboud Universiteit zijn allemaal op hun eigen wijze betrokken met PI’s en/of het bevorderen van de-institutionalisering. Iedere netwerkpartner wil zijn sterkte inbrengen om de projectactiviteiten van Family Power (case onderzoek, training & consultancy programma en bewustwordingscampagne) een duurzame impact te laten hebben. Samen kan de leefsituatie van vele kinderen worden verbeterd! Vervolgstappen worden gepland.

Voor meer informatie over Family Power kunt u terecht op www.familypower.net of contact opnemen met coördinator Anne Vijverberg (+31657168950, anne@familypower.net).

Vergelijkbare berichten