– Vacature voorzitter Dutch Coalition on Disability and Development

Nepalise man smiling with baby

DCDD is een netwerkorganisatie van 12 stichtingen en 16 individuele deelnemers. Inclusie van mensen met een beperking binnen ontwikkelingssamenwerking, is wat de deelnemers bindt.

We streven naar een wereld waarin mensen met een beperking gelijke rechten en kansen genieten. Wij geloven dat iedereen er baat bij heeft wanneer ontwikkelingsinitiatieven inclusief zijn voor mensen met een beperking. Leidraad bij ons werk zijn het VN-verdrag handicap (UN CRPD) en het ‘leave no one behind’ principe van de Sustainable Development Goals (SDGs).

We richten ons op beleidsbeïnvloeding in Nederland en op expertise-uitwisseling op een aantal thema’s, zoals inclusieve noodhulp en inclusief onderwijs.

Om het bestuur te versterken zijn wij op zoek naar een:

Bestuursvoorzitter (onbezoldigd)

De functie:

Als voorzitter maak je onderdeel uit van het bestuur, dat bestaat uit 4 personen. Ook ben je het eerste aanspreekpunt voor de coördinator en lobbyist van DCDD. De coördinator stuurt een team aan van vier vrijwilligers en parttime medewerkers.

Het bestuur van DCDD vergadert vier keer per jaar en organiseert twee keer per jaar een deelnemersvergadering. Belangrijke bevoegdheden zijn het goedkeuren van het jaarplan, de begroting en jaarrekening van DCDD. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 3 jaar en kunnen tweemaal herbenoemd worden.

Jouw profiel:

  • Je hebt een sterke affiniteit heeft met de visie en missie van DCDD;
  • Je hebt een goed en breed netwerk in de sector voor ontwikkelingssamenwerking, en bij voorkeur internationale werkervaring;
  • Je bent een ervaren voorzitter, die boven deelbelangen uitstijgt, strategisch inzicht heeft en de organisatie extern kan representeren;
  • Je hebt inzicht in de Nederlandse politieke context en internationale NGO-sector;
  • Je bent bereid om 1 à 2 dagdelen per maand te besteden aan het voorzitterschap;
  • Je bent een uitstekende communicator, met goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
  • Je woont in Nederland.

Ervaringsdeskundigheid ten aanzien van inclusie van mensen met een beperking is een pré. Dit geldt ook voor een goed netwerk bij belangenvertegenwoordigers van mensen met een beperking. Daarnaast is ervaring met netwerk-ontwikkeling een pré.

Interesse?
Reageer dan snel! Bel voor meer informatie met Lieke Scheewe, Coördinator, via 06-28430824. Je kunt tot en met uiterlijk dinsdag 17 mei 2022 je CV en motivatie sturen naar Femke Ruinaard, Bestuurslid, via dcdd@dcdd.nl.

Meer informatie:

Team en bestuur

Jaarverslag 2020

Netwerk deelnemers

Sign up for our newsletter

DCDD is a member of

Logo of Partos, White Partos text on a black background

Logo of WO=MEN (women equal men)

Back to top